Minha lista de blogs

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

ต่อต้านสมเด็จพระสันตะปาปาและต่อต้านพระคริสต์ที่: เซนต์ฟรานซิสอัสซีซีของ - คำทำนาย 1225 ดี.ซี.

"จะมีสาเหตุสมเด็จพระสันตะปาปาแตกแยกผิดกฎหมายที่ดีจะมีความคิดจำนวนมากถูกเทศน์ซึ่งจะทำให้หลาย แม้ผู้ที่ของคำสั่งที่แตกต่างกันไปสงสัยแม้เห็นด้วยกับนอกรีตเหล่านั้นซึ่งจะทำให้เกิดการแบ่งในลำดับที่ของฉันแล้วจะมีเช่นความขัดแย้ง สากลและการประหัตประหารที่วันนั้นไม่ได้ถูกตัดให้สั้นได้ทรงเลือกจะหายไป. "

Nenhum comentário:

Postar um comentário