Minha lista de blogs

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

chống giáo hoàng và chống Chúa Kitô: Thánh Phanxicô Assisi - Prophecy 1225 DC

"Sẽ có 1 Đức Giáo Hoàng bất hợp pháp ly giáo nguyên nhân tuyệt vời, đó sẽ là suy nghĩ nhiều được rao giảng mà sẽ gây ra nhiều, ngay cả đơn đặt hàng khác nhau để nghi ngờ, thậm chí đồng ý với những kẻ dị giáo mà sẽ gây ra các bộ phận trong đơn hàng của tôi, sau đó có sẽ là như vậy 1 bất đồng chính kiến phổ quát và đàn áp những ngày không được rút ngắn ngay cả những tân cử sẽ bị mất. "

Nenhum comentário:

Postar um comentário